top of page

KOKOBLOCKS starter set includes:

  • 10 blocks Full Size 30x15cm Blocks 
  • 10 blocks Half Size 15x15cm Blocks
  • 10 blocks Quarter Size 7.5x15cm Blocks

 

สตาร์ทเตอร์ เซต

  • ขนาดมาตรฐาน8ปุ่ม 30x15 เซนติเมตร 10 ชิ้น 
  • ขนาดกลาง4ปุ่ม 15x15 เซนติเมตร 10 ชิ้น
  • ขนาดเล็ก 2 ปุ่ม 7.5x15 เซนติเมตร 10 ชิ้น

KOKO Starter Set 30 pcs.[สตาร์ทเตอร์ เซต 30 ชิ้น ]

SKU: 0002
฿6,300.00Price
Option 1
  •  

     

  •  

bottom of page